Lời Hay Ý Đẹp

Phúc Âm Lu-ca

40,000 ₫

Tác giả: William Marclay

Số trang: 327

Kích thước: 13.5 x 20cm

Product Description

Sách Lu-ca được viết cho nhân vật tên là Thê-ô-phi-ơ. Ông được gọi là “Thê-ô-phi-ơ” quý nhân” là tước hiệu thông thường của chức viên cao cấp trong chính quyền La-mã. Rõ ràng Lu-ca đã viết để giải toả những thắc mắc cấp thiết của nhân vật này về Chúa Jesus. Ông đã thành công trong việc trình bày cho Thê-ô-phi-ơ một bức tranh tuyệt diệu đầy sức thuyết phục về Chúa Jesus mà ông đã nghe nói đến.

Mỗi sách Phúc Âm được viết theo một quan điểm nhất định. Trên các khung kính màu ở các cửa sổ giáo đường thường có hình các tác giả Phúc Âm, mỗi người điều có một biểu hiệu riêng cặp theo.

Biểu tượng của Lu-ca là con bê. Bê là loài vật hiến tế, và Lu-ca đã thấy Chúa Jesus là sinh tế cho cả thế gian. Ở Lu-ca, tất cả mọi thứ rào cản đều bị phá sập và Chúa Jesus là người Do Thái cũng như ngoại bang, cho thánh nhân cũng như tội nhân. Ngài là Cứu Chúa thế giới. Với ý niệm này trong trí, chúng ta cùng nhau nêu lên những đặc tính của Phúc Âm Lu-ca. Khám Phá hân hạnh giới thiệu.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Phúc Âm Lu-ca”