Lời Hay Ý Đẹp

Những Nguyên Tắc và Các Bước Giải Nghĩa Kinh Thánh

38,000 ₫

Tác giả: Henry A.Virkler

Số trang: 272

Kích thước: 14 x 20.5cm

Product Description

“Có lẽ điểm táo bạo (hay liều lĩnh) nhất trong sự cố gắng viết một sách nằm ngoài khả năng chủ yếu của mình như trong trường hợp của tôi là sự kết hợp giữa thần học và tâm lý học. Quyển sách này được viết ra vì tôi không thể tìm được tài liệu nào được viết bới một nhà thần học là người đã chuyển dịch những nguyên tắc giải nghĩa Kinh Thánh thành các bước giải thích Kinh Thánh cách thực tiễn. Ý định ban đầu là quyển sác này chỉ được phân phối giới hạn trong chương trình tư vấn Cơ Đốc nơi tôi hiện đang dạy. Với sự khuyến khích nhiệt tình từ một số người, hiện nay sách được cung cấp rộng rãi hơn trong giới sinh viên thần học. Có những vấn đề gây tranh cãi được trình bày trong sách chỉ với ý định giới thiệu các quan điểm Phúc âm khác nhau cách quân bình và xác thực. Tôi luôn hoan nghênh mọi thư tín được gửi tới qua nhà xuất bản từ các đồng nghiệp có hiểu biết hơn về thần học trên những lĩnh vực cần được xem xét và sửa đổi.” – Henry A.Vỉkler (Viện nghiên cứu Tâm Lý Học Atlanta, Georgia)

MỤC LỤC

  1. Giới thiệu về giải nghĩa Kinh Thánh
  2. Lịch sử giải nghĩa Kinh Thánh
  3. Phân tích lịch sử văn hoá và bối cảnh
  4. Phân tích từ vựng cú pháp
  5. Phân tích thần học
  6. Những thể loại văn chương đặt biệt: So sánh, Ẩn dụ, Châm ngôn, Lời nói bóng gió
  7. Những thể loại văn chương đặt biệt: Hình bóng, Tiên tri, Khải thị
  8. Áp dụng sứ điệp Kinh Thánh

…………………….

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Những Nguyên Tắc và Các Bước Giải Nghĩa Kinh Thánh”