Lời Hay Ý Đẹp

Ma-Thi-Ơ

35,000 ₫

Tác giả: Mục sư Trần Đào

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Số trang: 167

Kích thước: 14,5 20cm

Out of stock

Product Description

Chúng tôi mong rằng tài liệu này sẽ giúp cho những người nghiên cứu và hoc hỏi lời Chúa có thêm một số dữ kiện văn hoá và lịch sử để việc giảng dạy lời Chúa được dễ dàng và phong phú hơn.

Mục Lục:

  1. Nguồn gốc & và giáng sinh của Hoàng Tử vương quốc thiên đàng
  2. Các nhà thông thái tìm kiếm Hoàng Tử
  3. Tiên tri thông báo & giới thiệu Hoàng Tử
  4. Hoàng Tử tốt nghiệp trường thử thách
  5. Những nguyên tắc phước hạnh của vương quốc
  6. …..

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Ma-Thi-Ơ”