Lời Hay Ý Đẹp

Giải Nghĩa Tân Ước Thực Hành: Vận Dụng Lời Chúa Vào Cuộc Sống

220,000 ₫

Tác giả: Thomas Hale & Stephen Thorson

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Kích thước: 16 x 24cm

Product Description

Giải Nghĩa Tân Ước Thực Hành là một sách giải nghĩa dễ học và thực tế. Sách có thể được sử dụng với bất kỳ bản dịch Kinh Thánh nào và bao gồm:

  • Các bài tổng quát về những khía cạnh quan trọng của đức tin Cơ Đốc.
  • Phần giới thiệu cho mỗi sách trong Kinh Thánh.
  • Phần giải thích và tóm tắt rõ ràng cho những phân đoạn Kinh Thánh.
  • Những định nghĩa từ ngữ.
  • Những áp dụng Kinh Thánh hữu ích cho đời sống hằng ngày.

LƯỢC SỬ CÁC TÁC GIẢ:

Tiến sĩ Tom Hale hầu việc Chúa với tư cách giáo sĩ của Interserve và là tác giả của một số sách, bao gồm quyển Giải Nghĩa Tân Ước Thực Hành.

Tiến sĩ Stephen Thorson là một giáo sĩ tốt nghiệp thần học tại Wheaton College Graduate School, USA, và dạy tại Nepal Evanelical Bible College.

“Là người bận tâm chia sẻ đức tin Cơ đốc, tôi tán đồng sự sâu sắc, rõ ràng, đơn giản, và tính thích hợp của quyển Giải Nghĩa Tân Ước Thực Hành. Tính hoàn toàn thông suốt và tính dễ nắm bắt của sách làm cho nó trở thành  nguồn tài liệu vô giá cho Cơ Đốc Nhân – cả người mới lẫn người cũ.” – J. John – The Philo Trust.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Giải Nghĩa Tân Ước Thực Hành: Vận Dụng Lời Chúa Vào Cuộc Sống”