Lời Hay Ý Đẹp

Giải Nghĩa Kinh Thánh Hê-Bơ-Rơ

40,000 ₫

Tác giả: Brian J.Bailey

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Số trang: 269

Kích thước: 14 x 21cm

Out of stock

Product Description

Không như các thư tín khác, thư tín Hê-bơ-rơ cho chúng ta biết việc Chúa Jesus dâng chính Ngài một lần đủ cả làm sinh tế chuộc tội đã mở ra bức màn ngăn cách con người với Đức Chúa Trời và cung ứng một sự cứu chuộc đầy trọn. Sách Hê-bơ-rơ mô tả chi tiết cách Chúa Jesus làm trọn chức vụ tế lễ theo ban Lê-vi và cũng cho chúng ta biết tính vượt trội của giao ước mới.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Giải Nghĩa Kinh Thánh Hê-Bơ-Rơ”