Lời Hay Ý Đẹp

Công Vụ Các Sứ Đồ

45,000 ₫

Tác giả: William Barclay

Số trang: 206

Kích thước: 14×20 cm

Product Description

Từ thời tiên tri cho đến thời các sứ đồ, Đức Thánh Linh luôn là tác nhân trong việc thực hiện mục đích của Đức Chúa Trời. Qua sách Công Vụ Của Các Sứ Đồ, Lu-ca ghi lại những trang sử đầu tiên của Hội Thánh, và làm nổi bật sức mạnh đầy hiệu năng của Đức Thánh Linh. Nói cách khác, Công Vụ Các Sứ Đồ là Công Vụ của Đức Thánh Linh.

Hội Thánh đầu tiên thực hiện sứ mạng truyền bá Phúc Âm không chỉ hạn hẹp tại Giê-ru-sa-lem, Giu-đê, Sa-ma-ri, nhưng lan rộng tới vùng tiểu Á Châu và lục địa Châu Âu, mở cánh cửa đức tin cho các dân tộc ngoài Do Thái, Lu-ca với ngòi bút của một sử gia, đã thích thú mô tả thế nào là Phúc Âm khơi dậy lòng tin giữa dân ngoại qua quyền năng của Đức Thánh Linh.

Công Vụ của Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục trong cá nhân và Hội Thánh ngày hôm nay, vì thế sách Công Vụ Các Sứ Đồ không chỉ là tài liệu lịch sử quá khứ, nhưng còn là kho tàng vô giá mà những ai thực tâm nghiên cứu sẽ tìm thấy tại đó “sức mạnh từ trên cao”, để sống phục vụ và hoàn thành sứ mạng Đức Chúa Trời giao phó tại trần gian. Dưới ngòi bút phân tích của Barclay, tập giải nghĩa sách Công Vụ Các Sứ Đồ giúp chúng ta nghiên cứu, suy ngẫm có hệ thống và sâu sắc hơn về tác phẩm của Lu-ca.

 

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Công Vụ Các Sứ Đồ”