Lời Hay Ý Đẹp

Hoàng Tử Bình An

3,000 ₫

Tác giả: Mục sư Dương Hữu Khiêm

Nhà xuất bản: Đồng Nai

Số trang: 30

Kích thước: 10 x 14.5cm

Product Description

Làm người ai cũng khao khát được sự bình an, tuy nhiên cuộc sống đầy dẫy nan đề, chiến tranh, khủng hoảng, bệnh tật đã đẩy con người vào thế giới lo lắng, bất an, sợ hãi. Vì thế, con người luôn khao khát tìm kiếm sự bình an và nổ lực tạo ra sự bình an cho đời sống mình. Tuy nhiên, những cuộc tìm kiếm sự bình an bị thất bại và mọi nổ lực của con người cũng vô ích. Sự bình an con người có thể tìm được là sự bình an của thế gian ban cho. Đây là sự bình an giả tạo vì nó cho con người một cảm giác bình an vô cùng ngắn ngủi. Sự bình an này hoàn toàn lệ thuộc vào ngoại cảnh; khi gặp khó khăn thánh thức con người ngay lập tức mất đi sự bình an.

Sự bình an thật đến từ Hoàng Tử Bình An, Cứu Chúa Giê-xu chính là nguồn của sự bình an. Đây là sự bình an sâu thẳm  trong tâm hồn; sự bình an này không lệ thuộc vào ngoại cảnh. Cho dù cuộc sống đầy dẫy khó khăn và nan đề thì sự bình an đó vẫn luôn hiện diện trong đời sống của những người có Đức Chúa Giê-xu làm chủ. Khám Phá trân trọng giới thiệu.

MỤC LỤC:

I. Ước vọng bình an của con người

a. Tìm kiếm sự bình an

b. Nỗ lực tạo ra sự bình an

II. Sự bình an thật và giả

a. Sự bình an của thế gian

b. Sự bình an của Đức Chúa Giê-xu

III. Bí quyết  nhận lãnh sự bình an

 

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Hoàng Tử Bình An”