Lời Hay Ý Đẹp

Bảo Hiểm Linh Hồn

2,500 ₫

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Số trang: 15

Kích thước: 10 x 15cm

Product Description

Rô-ma 3:23: ” Vì mọi người đều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”

Rô-ma 5:8: : Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết”.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Bảo Hiểm Linh Hồn”