Lời Hay Ý Đẹp

Mẫu Cầu Nguyện Của Các Tiến Sĩ

40,000 ₫

Tác giả: Paul Yongi Cho

Số trang: 344

Kích thước: 14 x 20cm

Product Description

Cuốn sách này dành cho hàng ngàn người đã hỏi tôi chia sẻ cho họ cách tôi cầu nguyện, và cách mà họ cũng có thể cầu nguyện trên mười phút. Nếu bạn là người có ước muốn sâu xa để gia tăng chất lượng, thì giờ cầu nguyện, thông công và tương giao với Chúa Cha, tôi cầu nguyện để cuốn sách này sẽ ban phước cho bạn! – Ts. Paul Yongi Cho

MỤC LỤC

  1. Chương 1: Cầu nguyện kiểu tự do
  2. Chương 2: Cầu nguyện theo đề tài
  3. Chương 3: Cầu nguyện xác định vị trí
  4. Chương 4: Cầu nguyện theo gợn sóng
  5. Chương 5: Cầu nguyện theo kiểu đền tạm
  6. Chương 6: Lời cầu nguyện của Chúa
  7. Chương 7: Lời cầu nguyện suy gẫm
  8. Chương 8: Lời cầu nguyện ngợi khen
  9. Chương 9: Cầu nguyện tiếng lạ
  10. Chương 10: Sứ điệp Rhema đặt biệt

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Mẫu Cầu Nguyện Của Các Tiến Sĩ”