Lời Hay Ý Đẹp

Linh Lực Do Cầu

20,000 ₫

Tác giả: E.M.Boumds

Số trang: 115

Kích thước: 14 x 20 cm

Product Description

“Khi đọc hết câu cuối cùng, tôi cảm thấy mình hiểu biết sự cầu nguyện nhiều hơn khi mới bắt đầu đọc, còn điều quý hơn nữa, là tôi được cảm thấy thúc giục mạnh mẽ mà cầu nguyện. Mỗi trang giấy rung động vì cớ trái tim và trí óc của một người biết cầu nguyện, quen những ai đã biết cầu nguyện và nóng lòng mong ước nhiều kẻ khác sẽ biết cầu nguyện”. – Ts. A.C.Dixon

MỤC LỤC

 1. Chương 1: Cần có những người cầu nguyện
 2. Chương 2: Sự đầy đủ của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời
 3. Chương 3: Văn tự làm cho chết
 4. Chương 4: Những khuynh hướng cần sự tránh khỏi
 5. Chương 5: Cầu nguyện là điều tối cần thiết
 6. Chương 6: Một chức vụ cầu nguyện có kết quả
 7. Chương 7: Phải biệt riêng nhiều thì giờ cho sự cầu nguyện
 8. Chương 8: Tấm gương của những người cầu nguyện
 9. Chương 9: Bước vào một ngày với sự cầu nguyện
 10. Chương 10: Cầu nguyện và thực hành tin kính liên hiệp nhau
 11. Chương 11: Một tấm gương tin kính
 12. Chương 12: Cần phải dự bị tấm lòng
 13. Chương 13: Ân điển do tấm lòng chứ không phải do đầu óc
 14. Chương 14: Sự xức dầu là cần thiết
 15. Chương 15: Sự xức dầu là đặc sắc của chức vụ
 16. Chương 16: Cầu nguyện nhiều là giá phải trả để được xức dầu
 17. Chương 17: Sự cầu nguyện là đặc điểm của bậc thủ lãnh thiêng liêng
 18. Chương 18: Ông truyền đạo cần được tín đồ cầu nguyện cho
 19. Chương 19: Sự quyết định là cần thiết để được những kết quả lớn lao nhất cho sự cầu nguyện
 20. Chương 20: Ông truyền đạo hay cầu nguyện sẽ sanh ra hội chúng hay cầu nguyện

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Linh Lực Do Cầu”