Lời Hay Ý Đẹp

Lay Động Thế Giới Qua Sự Cầu Nguyện

40,000 ₫

Số trang: 245

Kích thước: 14 x 20cm

Category: .

Product Description

Chỗ cầu nguyện là chỗ đắc thắng. Có lẽ chúng ta đã quên Chúa, nhưng vì cớ lòng thương xót nên Ngài vẫn nhớ đến ta và dành thời gian cho ta. Cầu nguyện là hy vọng của Hội thánh và của thế gian trong một thời kỳ tối tăm hơn hết. Đức Chúa Trời nghe và Ngài đáp lại. Lật lại những trang sử của Hội thánh thì sẽ thấy lặp đi lặp lại lời quả quyết khích lệ rằng nếu chúng ta kêu cầu Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đáp lời. Mỗi chúng ta hãy đồn vang tin tức vui mừng này! Và chúng ta hãy cầu nguyện.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Lay Động Thế Giới Qua Sự Cầu Nguyện”