Lời Hay Ý Đẹp

Giải Đáp 306 Câu Hỏi Của Tín Hữu Cơ Đốc

54,000 ₫

Tác giả: Diệp Dung

Nhà xuất bản: Tôn giáo

Nhà phát hành: Nhà Sách Khám Phá

Số trang: 476

Kích thước: 14×20 cm

Product Description

Những câu hỏi đụng đến niềm tin chúng ta thường “lười” tìm hiểu nơi người cũng như nơi mình và kể như không cần giải đáp, cứ “tin đại” cho xong việc hay người ta tin thì mình cũng tin. Tin như vậy dễ đi đến “mê tín” hay “cuồng tín“. Cứ thầy nói, mục sư nói, hay bất cứ nơi nào mang dấu hiệu chức sắc tôn-giáo nói là đúng. Riêng Cơ Đốc Giáo có Kinh Thánh và Cơ Đốc Nhân chân chính “ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xem lời giảng (của các mục sư hay người dạy đạo) có thật chăng” ( Công-vụ 17:11).

Với tinh thần trên, Diệp Dung đã tra xem Kinh Thánh và sưu tầm quyển sách “Giải Đáp 306 Câu Hỏi Tín Hữu Cơ Đốc.” Mời quý vị đọc quý vị đồng ý – vững niềm tin và chúng ta “thường thường sẵn sàng để trả lời mọi người hỏi về lẽ sự trông cậy (niềm tin) trong anh em” (I Phi-e-rơ 3:15). Quý vị có thể không đồng ý về sự giải đáp của ông, chúng ta thử chứng minh niềm tin của mình “đúng như Kính Thánh dạy.”

Kinh Thánh định nghĩa hay đức tin là “sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). Có như vậy chúng ta mới có thể “đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy” (I Ti-mô-thê 1:15).

Hãy giải đáp đúng với Kinh Thánh để “biết chắc vững vàng” trong niềm tin.

MỤC LỤC

  1. Tôn giáo thế giới
  2. Lịch sử Cơ đốc giáo
  3. Công giáo và Tin lành
  4. Giáo lý tổng quát
  5. Giáo lý  cứu rỗi
  6. Kinh Thánh
  7. Do Thái và Do Thái Giáo
  8. Ngày lễ và phong tục
  9. Những điều khó hiểu
  10. Linh tinh

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Giải Đáp 306 Câu Hỏi Của Tín Hữu Cơ Đốc”