Lời Hay Ý Đẹp

Hướng Dẫn Học Đàn Guitar

Biên soạn: Vương Ngọc

Nhà xuất bản: Đồng Nai

Số trang: 135

Kích thước: 20 x 28cm

Product Description

  • Sách được biên soạn dễ hiểu
  • Trên 1.000 hợp âm
  • Biểu đồ dễ học & rõ ràng
  • Có hình ảnh minh hoạ đầy đủ
  • Cần thiết cho việc học đàn Guitar

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Hướng Dẫn Học Đàn Guitar”