Lời Hay Ý Đẹp

2

Bước Vào Sự Hiện Diện Của Chúa

30,000 ₫

Tác giả: Terry law

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Số trang: 192

Kích thước: 14 x 20

Mô tả sản phẩm

Có một sự xung đột diễn ra trong vòng mỗi chúng ta. Chúng ta có một sự khao khát mãnh liệt được ở trong sự hiện của Chúa – rốt cuộc, Ngài đã tạo nên chúng ta theo cách như vậy. Nhưng chúng ta biết rằng Ngài là thánh khiết và chúng ta không thể bước vào sự hiện diện của Ngài trong tình trạng tội lỗi. Không phải Chúa cho chúng ta khao khát đó rồi Ngài không làm thoả mãn với nó. Trong lời Ngài, Ngài đã ban một mẫu mực tuyệt vời cho chúng ta làm theo để thoả mãn mong muốn sâu kín nhất này.

Đức Thánh Linh gửi một thông điệp: Con đường bước vào nơi Chí Thánh bây giờ được mở ra cho mỗi chúng ta!

Bạn sẽ học về:

 • Chiến thắng mặt cảm của tội lỗi
 • Tẩy sạch bụi của cuộc sống
 • Sự cảm tạ và ngợi khen
 • Quyền năng của ý chí
 • Trận chiến của tâm trí
 • Thờ phượng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời

MỤC LỤC

 1. Tại sao là Đền Tạm của Môi-se?
 2. Chiến thắng mặc cảm của tội lỗi – Bàn thờ bằng đồng
 3. Tẩy sạch bụi của của sống – Chậu rửa tội bằng đồng
 4. Sự cảm tạ và ngợi khen – Bước vào nơi thánh
 5. Quyền năng của ý chí – Bàn để bánh trần thiết
 6. Trận chiến của tâm trí – Chơn đèn vàng
 7. Thờ phượng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Bước Vào Sự Hiện Diện Của Chúa”