Lời Hay Ý Đẹp

45 Ngày Biết Đệm Guitar

22,000 ₫

Tác giả: Hoàng Châu

Nhà xuất bản: Đồng Nai

Số trang: 103

Kích thước: 14,5 x 20,5cm

Product Description

Mục Lục:

  1. Chương I: Khái niệm về đàn guitar
  2. Chương II: Tập bấm các nốt trên 6 dây
  3. Chương III: Bài tập nhạc lý đại cương
  4. Chương IV: Hợp âm và cách đánh hợp âm
  5. Chương V: Bài tập  các điệu êm diệu đến sôi nổi và 102 hợp âm thông dụng dễ bấm.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “45 Ngày Biết Đệm Guitar”