Lời Hay Ý Đẹp

30 Ngày Biết Đệm Tây Ban Cầm

21,000 ₫

Tác giả: Nam Phong – Nguyễn Phong

Nhà xuất bản: Âm Nhạc

Số trang: 63

Kích thước: 19 x 27cm

Out of stock

Product Description

Sách được bạn đọc các giới hâm mộ và đề cao bởi những đặc điểm sau:

  1. Sách hướng dẫn , trình bày dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ học, dễ nhớ.
  2. Phương pháp giảng dạy độc đáo, không giống bất cứ loại sách dạy nhạc nào.
  3. Soạn sách không phỏng theo bất cứ loại sách nước nào.
  4. Tác giả đã hệ thống hoá các bài tập, từ dễ đến khó, chọn toàn tác phẩm của các bậc danh sư để học viên thực tập.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “30 Ngày Biết Đệm Tây Ban Cầm”